Image registration resources (wip)

See [Jupyter notebooks for learning how to use SimpleITK]


3D image registration

(pyimreg) (image-registration)

Machine learning educational resources (wip)

CCBIO seminar - Computational Imaging and Machine Learning in Biomedicine

Talk at the Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) Seminar series (BMED380). See Program and the presentation PPTX CCBIO_seminar_20180607_computational_imaging

ABSTRACT

Computational (bio)medicine (CM) is a new field of science that can be defined as the application of methods from engineering, mathematics, and computational sciences to improve our understanding of disease mechanisms …

Delft Data Science Seminar - Visual Data Science and its role in Computational Medicine

A one-day workshop where evolutionary new opportunities in data science and technology are combined in visualisation and medicine in methods such as neuroimaging and machine learning. See Program and the presentation "Computational medicine and machine learning – opportunities and challenges" PPTX and my panel discussion input PPTX Delft_data_science_seminar_20180206_computational_medicine

Kunstig intelligens i helsetjenesten - Hvordan påvirker dette legestudiet?

Kunstig intelligens er på full fart inn i norsk helsevesen. Hvilken kompetanse vil vi trenge fremover, og hvordan tilegner vi oss den? Må vi tenke nytt om kompetanse og utdanning? Presentasjon ("Hvordan påvirker dette legestudiet?") ved Tekna seminar i samarbeid med Teknologirådet, 17. januar 2018, Litteraturhuset, Oslo. Se opptakene fra …